TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHO TRẺ LỚP 3 (Audio Book)

Sau đây là các tài liệu học tiếng Anh cho trẻ lớp 3 do KVBro sưu tầm. Bạn nào cần có thể liên lạc với KVBro để nhận file. Audio Book là dạng sách âm thanh, tức là nội dung sách được truyền tải thông qua giọng đọc của con người, sách nói chính là sự kết hợp độc đáo giữa sách in và phát thanh. Bạn click vào biểu tượng LOA để nghe tiếng nhé.   California Science – Leveled Readers (Grade 3) + Bộ sách của Harcourt School Publisher + Gồm 10  bài Audio Math Concept Reader – G3 + Bộ sách của Harcourt School Publisher + Gồm 8  bài Audio

Read more

TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHO TRẺ LỚP 2 (Audio Book)

Sau đây là các tài liệu học tiếng Anh cho trẻ lớp 2 do KVBro sưu tầm. Các mẹ download về xem tài liệu nào phù hợp để dùng cho con học nhé. Audio Book là dạng sách âm thanh, tức là nội dung sách được truyền tải thông qua giọng đọc của con người, sách nói chính là sự kết hợp độc đáo giữa sách in và phát thanh. Bạn click vào biểu tượng LOA để nghe tiếng nhé. ※Các bạn click vào tên sách để Download về nhé!!! California Science – Leveled Readers (Grade 2) + Bộ sách của Harcourt School Publisher + Gồm 5  bài Audio Math Concept Reader

Read more

TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHO TRẺ TỪ 4 ĐẾN 6 TUỔI (Audio Book)

Sau đây là các tài liệu học tiếng Anh (Audio Book) cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi do KVBro sưu tầm. Các mẹ download về xem tài liệu nào phù hợp để dùng cho con học nhé. Audio Book là dạng sách âm thanh, tức là nội dung sách được truyền tải thông qua giọng đọc của con người, sách nói chính là sự kết hợp độc đáo giữa sách in và phát thanh. Bạn click vào biểu tượng LOA để nghe tiếng nhé. ※Các bạn click vào tên sách để Download về nhé! ⇒Bài viết liên quan: TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHO TRẺ TỪ 2 ĐẾN 4 TUỔI (Audio Book)HƯỚNG

Read more

TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHO TRẺ TỪ 2 ĐẾN 4 TUỔI (Audio Book)

Sau đây là các tài liệu học tiếng Anh (Audio Book) cho trẻ từ 2 đến 4 tuổi do KVBro sưu tầm. Bạn nào cần có thể liên lạc với KVBro để nhận file. Audio Book là dạng sách âm thanh, tức là nội dung sách được truyền tải thông qua giọng đọc của con người, sách nói chính là sự kết hợp độc đáo giữa sách in và phát thanh. Bạn click vào biểu tượng LOA để nghe tiếng nhé. ※Các bạn click vào tên sách để Download về nhé! ⇒Bài viết liên quan: TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHO TRẺ TỪ 4 ĐẾN 6 TUỔI (Audio Book)HƯỚNG DẪN DẠY TIẾNG ANH CHO BÉ

Read more

TÀI LIỆU TIẾNG ANH CHO TRẺ LỚP 1 (Audio Book)

Sau đây là các tài liệu học tiếng Anh cho trẻ lớp 1 do KVBro sưu tầm. Bạn nào cần có thể liên lạc với KVBro để nhận file. Audio Book là dạng sách âm thanh, tức là nội dung sách được truyền tải thông qua giọng đọc của con người, sách nói chính là sự kết hợp độc đáo giữa sách in và phát thanh. Bạn click vào biểu tượng LOA để nghe tiếng nhé. ※Các bạn click vào tên sách để Download về nhé! Beyond level – LG1 + Bộ sách của tác giả HOUGHTON MIFLIN + Gồm 30 bài Audio California Leveled Science Readers (Grade 1) + Bộ sách của Scott Foresman

Read more