Site icon KVBro

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG HOA KỲ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VỚI CÁC NỮ LÃNH ĐẠO MỚI CỦA ASEAN

Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.

Chương trình Phụ nữ lãnh đạo mới (Emerging Female Leaders Program) do Viện Chính sách Xã hội Châu Á (ASPI) đang phát động với chủ đề ​​“Xây dựng mối quan hệ thương mại với các nữ lãnh đạo mới nổi của ASEAN”. Sáng kiến ​​này nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của phụ nữ trong lĩnh vực thương mại, cung cấp cho họ đào tạo và cố vấn để phát triển trong sự nghiệp tương ứng, và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp của họ với tư cách là thế hệ nữ chuyên gia và đàm phán thương mại tiếp theo của ASEAN.

Khu vực ASEAN là một trong những thị trường năng động và đa dạng nhất trên thế giới. Là nơi đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mười quốc gia thành viên của ASEAN có một mạng lưới thỏa thuận thương mại rộng khắp và được kỳ vọng trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2030. Trong bối cảnh này, phụ nữ đang xuất hiện những cơ hội mới và mở rộng để giúp hình thành thương mại và cảnh quan kinh tế của khu vực. Khi phụ nữ từ Đông Nam Á gia nhập các cấp bậc này, họ sẽ được hưởng lợi từ các cơ hội cải thiện kỹ năng đàm phán, nâng cao năng lực khác bao gồm khả năng làm việc trong xã hội của họ để phát triển các thỏa thuận bao trùm và tiến tới bình đẳng giới nhiều hơn.

Về vấn đề này, Viện Chính sách Xã hội Châu Á (ASPI) đang khởi động sáng kiến “Xây dựng mối quan hệ thương mại với các nữ lãnh đạo mới nổi của ASEAN” với sự hợp tác của Silverado Policy Accelerator. Sáng kiến này nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của những phụ nữ đang lên trong lĩnh vực thương mại, cung cấp cho họ đào tạo và cố vấn để phát triển trong sự nghiệp tương ứng và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp của họ với tư cách là thế hệ nữ chuyên gia và đàm phán thương mại tiếp theo của ASEAN.

Điều kiện:
+ Tuổi: 40 trở xuống (để đủ điều kiện tham gia nhóm thuần tập Nữ lãnh đạo mới nổi của ASEAN năm nay, ứng viên phải sinh vào hoặc sau ngày 14 tháng 1 năm 1982)
+ Kỹ năng ngôn ngữ: Thông thạo tiếng Anh nói và viết
+ Quốc tịch: Công dân ASEAN
+ Kinh nghiệm chuyên môn: Có nền tảng trong lĩnh vực liên quan đến thương mại và ưu tiên một số kinh nghiệm làm việc. Các trường liên quan bao gồm:
Các cơ quan chính phủ liên quan đến thương mại quốc tế
Khu vực tư nhân và các doanh nghiệp tham gia vào thương mại quốc tế
Các ngành nghề pháp lý, đặc biệt liên quan đến luật thương mại
Các nền tảng thương mại có liên quan khác bao gồm cả học viện
Con đường sự nghiệp: Rất quan tâm đến việc tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thương mại.

Nếu apply thành công có cơ hội tham gia vào một chương trình chuyên sâu kéo dài 10 ngày tại Hoa Kỳ.

– Hạn nộp hồ sơ là ngày 28 tháng 2 năm 2022.
– Xem tài liệu kèm theo đây để biết chi tiết: Building Trade Ties with ASEAN’s Emerging Female Leaders | Asia Society

Hy vọng rằng bài viết này của KVBro cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Nếu có thắc mắc gì bạn hãy liên lạc với fanpage KVBro để có câu trả lời sớm nhất.

Đánh giá bài viết: Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.

 

KVBro-Nhịp sống Nhật Bản

 

Exit mobile version