ĐĂNG KÝ INTERNET TỐC ĐỘ CAO Ở NHẬT

Trong bài viết này, KVBro sẽ giải thích ngắn gọn về việc kết nối đường truyền internet băng thông rộng tại nhà ở Nhật, bao gồm khái quát những nhà cung cấp dịch vụ internet (ISPs) có thể giao tiếp bằng tiếng Anh cho một số bạn biết tiếng Anh mà không giỏi tiếng Nhật lắm có thể tham khảo và quy trình đăng ký dịch vụ internet.