TIỀN LÌ XÌ (OTOSHIDAMA) – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Bạn có biết về lịch sử và quy ước xã giao ngày nay về otoshidama? Tiền lì xì là một phong tục tốt đẹp không chỉ có ở Việt Nam. Nếu bạn có con, cháu hay con của bạn bè, bạn nên biết về phong tục này của Nhật. Đây là một trong những phong tục mừng năm mới của người Nhật.