Site icon KVBro

HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT VỀ TUYỂN DỤNG – PHẦN 2 – THIẾT LẬP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG – TỰ DO TUYỂN DỤNG

Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.

Trong án lệ, các công ty được công nhận được tự do trong việc ký kết hợp đồng như là một phần của hoạt động kinh doanh, và về mặt nguyên tắc, có thể quyết định tự do tuyển dụng ai và theo điều kiện nào có lợi cho việc kinh doanh của công ty, trừ khi có những hạn chế nhất định dựa trên luật hoặc các quy định pháp lý khác.

Một số án lệ sau đây chứng minh cho nhận định trên.

Án lệ Mitsubishi Plastics (Quyết định bởi Tòa án Tối cao, 12/12/1973)

Trong án lệ này, công ty từ chói thuê toàn thời gian sau khi kết thúc thời gian thử việc bởi vì nhân viên đã đưa ra đáp án sai trong buổi phỏng vấn trong quy trình kiểm tra tuyển dụng. Tòa án đưa ra phán quyết rằng việc từ chối tuyển dụng là có hiệu lực.

Các công ty được tự do ký kết hợp đồng như một phần của hoạt động kinh doanh, và về mặt nguyên tắc, có thể quyết định tự do tuyển dụng ai và theo điều kiện nào khi tuyển dụng nhân viên để có lợi cho công ty, trừ khi có một số hạn chế đặc biệt theo luật hoặc các quy định pháp lý khác.

Các thông tin có liên quan

Các công ty được cho là có nghĩa vụ trao cơ hội tuyển dụng công bằng không tính đến giới tính khi tuyển dụng nhân viên. Hơn thế nữa, trừ trong một số trường hợp nhất định, họ được cho là có nghĩa vụ trao cơ hội tuyển dụng công bằng không tính đến lứa tuổi.

* Luật về Bảo đảm Cơ hội và Đối xử Bình đẳng giữa Nam giới và Phụ nữ trong tuyển dụng (Đạo luật số 113, 1972; sau đây gọi là “Đạo luật Bình đẳng giới trong tuyển dụng ”) Điều 5, Luật Giải pháp Tuyển dụng (Đạo luật số 132, 1966) Điều 10 và Quy định Thi hành Luật Giải pháp Tuyển dụng (Sắc lệnh Bộ Lao động số 23 năm 1966) Điều 1–3.

Các công ty được cho là có nghĩa vụ không yêu cầu thông tin cá nhân từ người tìm việc làm hoặc các cá nhân khác dẫn đến phân biệt xã hội, trừ khi cần thiết để đạt được mục tiêu kinh doanh và công ty có được thông tin từ cá nhân có liên quan sau khi chỉ ra mục tiêu thu thập thông tin đó. Bên cạnh đó, các công ty cũng phải có trách nhiệm nhất định liên quan đến thu thập, quản lý, sử dụng và các mặt khác của thông tin cá nhân.

* “Hướng dẫn về Bảo vệ Thông tin Cá nhân trong Lĩnh vực Quản lý Tuyển dụng ”(Thông báo của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Số 357, 2012), “Hướng dẫn xử lý thích hợp liên quan đến đối xử bình đẳng, Chỉ báo Điều kiện Làm việc, v.v., Xử lý Thông tin Cá nhân của Người tìm việc, v.v., Nhiệm vụ của Tổ chức Giới thiệu Việc, Chỉ báo chính xác về nội dung tuyển dụng, v.v., theo Tổ chức Giới thiệu Việc làm, Người Tuyển dụng Người lao động, Nhà thầu phụ Tuyển dụng, Doanh nghiệp cung ứng lao động, v.v. ” (Bộ Lao động Thông báo số 141 năm 1999).

Hy vọng rằng bài viết này củaKVBro cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Nếu có thắc mắc gì bạn hãy liên lạc với fanpage KVBro để có câu trả lời sớm nhất.

Đánh giá bài viết: Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.

 

KVBro-Nhịp sống Nhật Bản

Exit mobile version