Site icon KVBro

BÀI 14B – 文法形式の整理-B-助詞のような動きをする言葉

Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.


新完全マスター文法 N3 Shinkanzen Master Ngữ Pháp N3

Ngữ pháp N3 luyện thi JLPT theo sách Shinkanzen Master. BÀI 14B – Cách dùng các loại trợ từ 文法形式の整理-B-助詞のような動きをする言葉

Contents

ワンポイントレッスン 「~について」「~に対して」「~にとって」

Các ví dụ sau cung cấp các cách dùng cụ thể điển hình, để có thể hiểu cặn kẽ hơn các tình huống phân biệt mà hay sử dụng các từ trên.
1, 新しく来た先生(….について……)みんながうわさをしている。
Mọi người đang đồn thổi về giáo viên mới đến.
2, 先生(……に対して….)その話し方は失礼だ。
Đối với giáo viên cách nói như vậy là thất lễ rồi.
3, 青山先生(……にとって….)学生たちは自分の子どものようなものだそうだ。
Đối với (theo) giáo viên Aoyama, học sinh như là con đẻ của thầy vậy
4, 今のわたし(…..にとって…..)必要なのは、静かに考える時間だ。
Bây giờ đối với chúng tôi, điều cần thiết là thời gian suy nghĩ tĩnh lặng.
5, あの市長(……にとって….)最も難しいのは計画を住民に理解してもらうことだろう。
Đối với ông thị trưởng kia, điều khó khăn nhất là làm cho người dân hiểu được kế hoạch.
6, あの市長(…..について…..)何かご存じですか。
Anh có biết gì về ông thị trưởng kia không?
7, わたしたちはあの市長(…..に対して…..)計画の中止を求めた。
Chúng tôi đã yêu cầu dừng kế hoạch đối với ông thị trưởng.
8, あの市長はわたしたち市民(…..に対して…..)にいつも偉そうな態度だ。
Ông thị trưởng kia đối với người dân lúc nào cũng có thái độ bề trên.

~について

Biểu thị nội dung mà người nói nghĩ có liên quan / về một vấn đề (cái gì) nào đó
Về… , Liên quan tới…..
Ví dụ:
・親について文句を言う。(文句の内容は親に関係があること)
Nói phàn nàn về ba mẹ (Nội dung của phàn nàn có liên quan tới ba mẹ)

~に対して

Biểu thị thái độ / đối tượng / hành vi đối với một chủ thể nào đó
Đối với…., Liên quan tới….,
Ví dụ:
・親に対して文句を言う。(文句を言う相手は親)
Nói phàn nàn đối với (với) bố mẹ (Đối tượng để nói phàn nàn là Bố mẹ)

~にとって

Biểu thị lập trường của chủ thể trong câu.
Đối với….thì, theo…
Ví dụ:
・親にとって子どもの成長は何よりの喜びだ。(喜びだと考える人は親)
Đối với bố mẹ, sự trưởng thành của con cái là điều hạnh phúc hơn tất cả thứ khác. (người có suy nghĩ hạnh phúc là bố mẹ)

 

Đánh giá bài viết: Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.

KVBro – Nhịp Sống Nhật Bản

Exit mobile version