LY HÔN TẠI NHẬT – PHẦN 5 – CHIA TÀI SẢN

Chia tài sản(財産分与 hoặc “zaisan-bunyo”) liên quan đến vợ và chồng chia tài sản mà họ xây dựng cùng nhau trong hôn nhân tại thời điểm ly hôn.

Vì thế, trung tâm của việc chia tài sản là xử lý tài sản đồng sở hữu của vợ và chồng.

Read more