CÁC CÁCH PHÒNG CHỐNG BỆNH CÚM – INFLUENZA

Dịch cúm Influenza đang hoành hành, các bạn đã trang bị đầy đủ kiến thức phòng chống bệnh chưa? Đầu tiên, hãy đi tiêm mũi phòng influenza. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau, nhiều người cho rằng hiệu quả, nhiều người nói rằng không hiệu quả lắm.

Read more