NGƯỜI TÂY VIẾT KHỔNG TỬ

Cái “linh hồn vất vưởng” đó bỗng trở về. Lúc mà Trung Quốc ở giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế với tốc độ nhanh hơn 10 lần so với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, người Trung Quốc giở lại các tư tưởng xa xưa để tìm sự kết nối với quá khứ. Kinh sách cổ trở nên các đầu mục bán chạy đến mức vào năm 2009, công ty sở hữu trang web National Studies, trang web bán kinh sách Khổng Tử được số hóa đã niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến. Để lôi cuốn doanh nhân, ĐHTH Bắc Kinh cùng các trường danh tiếng khác mở khóa học cho các nhà quản lý, hứa hẹn sẽ mang cho họ những lời khuyên uyên áo từ kinh sách cổ áp dụng cho công việc kinh doanh.

Read more