LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CẢM THẤY ĐAU ĐỚN VÌ “CẮT GIẢM VIỆC LÀM DO CORONA” TẠI NHẬT

Đại dịch virus corona đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Nhật Bản và nhiều nhà máy, bao gồm những nhà sản xuất ô tô đã phải cắt giảm quy mô sản xuất.

Lao động nước ngoài đặc biệt dễ bị tổn thương, với mối quan hệ hỗ trợ yếu hơn và rào cản ngôn ngữ sẽ ngăn cản họ tìm được sự hỗ trợ từ chính phủ.

Read more