HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT VỀ TUYỂN DỤNG – PHẦN 4 – THIẾT LẬP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG – GIAI ĐOẠN THỬ VIỆC

Nhiều công ty Nhật áp dụng hệ thống “giai đoạn thử việc”, theo đó sau khi sinh viên tốt nghiệp sẽ được tuyển dụng và gia nhập công ty trong một khoản thời gian (thông thường là 3 tháng) để công ty có thể đánh giá liệu có nên thuê nhân viên này dựa trên đánh giá tính cách và năng lực của nhân viên trong quá trình này.

Dĩ nhiên, theo “hệ thống tuyển dụng dài hạn” của Nhật, sinh viên mới ra trường và những người khác được tuyển dụng định kỳ, sau đó được huấn luyện và tuyển dụng dài hạn, như được đề cập ở phần 3 của chuỗi bài viết này, tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp và những người khác được thực hiện thông qua một quy trình tuyển chọn cẩn trọng, vì thế việc đánh giá năng lực trong thời gian thử việc thường chỉ là hình thức, và việc tuyển dụng toàn thời gian gần như ít khi bị từ chối.

Read more

LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI CẢM THẤY ĐAU ĐỚN VÌ “CẮT GIẢM VIỆC LÀM DO CORONA” TẠI NHẬT

Đại dịch virus corona đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Nhật Bản và nhiều nhà máy, bao gồm những nhà sản xuất ô tô đã phải cắt giảm quy mô sản xuất.

Lao động nước ngoài đặc biệt dễ bị tổn thương, với mối quan hệ hỗ trợ yếu hơn và rào cản ngôn ngữ sẽ ngăn cản họ tìm được sự hỗ trợ từ chính phủ.

Read more