TEAMLAB PLANETS TOKYO (TOYOSU) VÀ TEAMLAB BORDERLESS (ODAIBA) – SỰ KHÁC BIỆT?

teamLab Planets TOKYO (Toyosu) và teamLab Borderless (Odaiba) là cả hai địa điểm triển lãm cùng được mở cửa vào mùa hè năm 2018 và sẽ hoạt động ít nhất trong vòng 2 năm tới. Cả hai nơi này đều là teamLab có cung cấp ánh sáng 360 độ và trải nghiệm môi trường. Mặc dù cả hai đều được sáng lập bởi cùng một công ty và chỉ cách nhau có 2 km, cả hai là những trải nghiệm rất khác nhau.

Read more