NHỮNG ĐIỂM NGẮM ÁNH BÌNH MINH ĐẦU TIÊN CỦA NĂM MỚI TẠI ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC

Những ánh bình minh đầu tiên rất quen thuộc với những người dậy sớm. Vào ngày đầu năm, ngắm nhìn ánh sáng ban mai có một ý nghĩa đặc biệt hơn – truyền thuyết cho rằng thần mặt trời Amaterasu tạo ra đất nước Nhật Bản – vì thế nó có tên là Đất nước mặt trời mọc.