RUỘNG BẬC THANG OYAMA SENMAIDA, CHIBA

Ruộng bậc thang Oyama Senmaida rộng đến 3,2 hecta, với tổng cộng 375 cánh đồng lúa, có thể nói là rộng lớn đặc biệt trong khu vực Kanto, và được chọn là một trong “100 ruộng bậc thang” tại Nhật.