THAM QUAN NGÔI CHÙA CỔ NHẤT TOKYO – SENSOJI Ở ASAKUSA

Sensoji còn được biết với tên gọi là Asakusa Kannon. “Senso” là một cách gọi khác của Asakusa, còn “ji” tiếng Nhật có nghĩa là chùa. Sensoji là ngôi chùa cổ xưa nhất không những của Asakusa, mà là của cả thành phố Tokyo. Chùa được hoàn thành vào năm 645.   Contents LỊCH SỬ CHÙA SENSOJI Tương truyền vào năm 628, trong khi đang thả lưới đánh cá trên dòng sông Sumida, 2 anh em Hinokuma Hamanari và Hinokuma Takenari, đã tìm thấy một tượng Phật Quan Âm (Kannon) cao khoảng 5,5cm vướng vào trong lưới của mình; và mặc dù họ tìm cách đưa tượng Phật về lại … Continue reading THAM QUAN NGÔI CHÙA CỔ NHẤT TOKYO – SENSOJI Ở ASAKUSA