ĐỘNG ĐẤT VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT ĐỂ ỨNG PHÓ

Ở Nhật, động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ đâu mà không thể nào dự đoán trước được. Vì vậy khi sinh sống tại Nhật Bản, các bạn nên biết các kỹ năng cơ bản để xử lý khi động đất xảy ra và cũng như những kiến thức cơ bản, chuẩn bị cần thiết để ứng phó nếu có động đất. Bài viết này tổng hợp chi tiết nhất những thông tin cần thiết liên quan đến động đất.