CHUẨN BỊ CHO LỄ TỐT NGHIỆP MẪU GIÁO (YOCHIEN, HOIKUEN, KODOMOEN) CỦA CON?

Tháng 3 sắp đến rồi. Cũng là thời gian nhiều bé sắp tốt nghiệp bậc vừa học vừa chơi để bước vào bậc học đầu tiên trong cuộc đời. Đây là một sự kiện quan trọng của nhiều gia đình. Phải nói mình cảm thấy xúc động biết bao nhiêu khi bé của mình sắp tốt nghiệp