BẢO TÀNG CỨU HỎA TẠI GA YOTSUYA

Các bé, đặc biệt là các fan của các anh hùng cứu hỏa sẽ có vài giờ thực sự đáng nhớ tại Bảo tàng Cứu hỏa tại Yotsuya, Tokyo. Đây là một tòa nhà năm tầng do Cục Cứu hỏa Tokyo vận hành, trong đó có giải thích về lịch sử cứu hỏa và bảo vệ và ngăn chặn động đất tại Nhật Bản. Đây cũng là một môi trường thật sự ấn tượng, thu hút và có tương tác cho các bé như có thể trèo lên các đạo cụ và mặc quần áo của lính cứu hỏa. Một điều rất thích là cửa vào cổng miễn phí cho … Continue reading BẢO TÀNG CỨU HỎA TẠI GA YOTSUYA