BẢO TÀNG ĐƯỜNG SẮT OMIYA, SAITAMA

Bảo tàng Đường sắt được khai trương vào năm 2007 tại thành phố Saitama bởi công ty JR East. Nơi đây tái hiện lại lịch sử đường sắt tại Nhật, triển lãm nhiều toa tàu dã sử dụng trước đây, dạy về cách vận hành tàu sử dụng tương tác rất thú vị và giải thích về công nghệ đường sắt những năm qua.