CÁC ĐỊA ĐIỂM CÀO SÒ VỚT NGHÊU XUNG QUANH TOKYO

Như các bạn cũng biết người Nhật rất hảo hải sản, không chỉ cá mà còn các loại ốc sò nghêu nữa, cũng đều là những nguyên liệu thông dụng trong bữa ăn hàng ngày của người Nhật. Đương nhiên, bạn có thể mua ở siêu thị, nhưng vào cuối xuân đầu hè,