NGÀY TIẾT PHÂN – SETSUBUN – 03 THÁNG 02!

Ngày Setsubun là gì? Setsubun là ngày trước ngày đầu tiên của mùa xuân theo lịch Nhật cổ, hoặc còn gọi là lịch âm. Đậu nành nướng (炒り豆- irimame) được rắc ra khỏi cửa nhà hoặc vào một thành viên trong gia đình đang đeo mặt nạ Oni (quỷ), vừa rắc vừa nói “Oni wa soto! Fuku wa uchi!”