Site icon KVBro

BÀI 2. CHỮ HÁN N1 新完全マスター漢字 N1

Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.

新完全マスター漢字N1 日本語能力試験 Shinkanzen Master Chữ Hán N1
Tổng hợp chữ Hán (漢字 Kanji) N1 luyện thi theo sách Shinkanzen Master. Bài 2 (40 từ)

反る  そる Cong, vênh, ưỡn ngực
練る  ねる Lên kế hoạch, nhào trộn
煙る  けむる Bốc hơi, bốc khói
募る  つもる Ngày càng mạnh, chiêu mộ
図る  はかる Lên kế hoạch, mưu đồ, tiến hành
勝る  まさる Vượt trội hơn, áp đảo hơn
操る  あやつる Điều khiển, thao tác, thao túng
誤る  あやまる Sai lầm, nhầm, mắc lỗi
受かる うかる Thi đỗ, vượt qua
群がる むらがる Tụ tập thành đàn, tập hợp lại
連なる つらなる Trải dài, xếp thành hàng, chạy dài
交わる まじわる Giao lưu, cắt nhau
老いる おいる Già (già theo tuổi tác)
強いる しいる Ép buộc, bắt buốc, áp đặt
率いる ひきいる Dẫn dắt, chỉ huy
恥じる はじる Xấu hổ, ngượng ngùng
重んじる おもんじる Kính trọng, coi trọng
帯びる おびる Nhiễm, dính líu
省みる かえりみる Nhìn lại, xem lại
試みる こころみる Thử
経る  へる Kinh qua, trải qua
絶える たえる Hết, dừng, ngưng
映える はえる Sáng rực lên, nổi bật
構える かまえる Lập gia đình, định cư, vào vị trí
仕える つかえる Phục vụ, phụng sự
生ける いける Cắm hoa, tồn tại, sống
化ける ばける Biến hóa thành, biến thành
更ける ふける Về khuya, khya khoắt
老ける ふける Suy nghĩ già dặn
授ける さずける Trao tặng, truyền thụ, truyền đạt
設ける もうける Thiết lập, trang bị, tạo ra
挙げる あげる Đưa lên, đưa ra, tổ chức
告げる つげる Thông báo, báo cho biết
和らげる やわらげる Làm nguội đi
果てる はてる Vô cùng, cùng tận, hoàn tất
定める さだめる Làm ổn định, xác định, quy định
乱れる みだれる Bị xáo trộn, bị lúng túng
敗れる やぶれる Bị thua, bị đánh bại
訪れる おとずれる Ghé thăm, ghé chơi
値する あたいする Để xứng đáng với

Hy vọng rằng bài viết này của KVBro cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Nếu có thắc mắc gì bạn hãy liên lạc với fanpage KVBro để có câu trả lời sớm nhất.

Đánh giá bài viết: Note: There is a rating embedded within this post, please visit this post to rate it.

KVBro-Nhịp sống Nhật Bản

Exit mobile version