TRIỂN LÃM TRANH GARONOYAKAI 2023

Phòng trưng bày Ginza sẽ tổ chức GARONOYAKAI vào Thứ Sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2023. Sự kiện GARONOYAKAI của Phòng trưng bày Ginza bắt đầu từ năm 2004 là một sự kiện nghệ thuật thường niên được tổ chức tại các phòng trưng bày từ 1-chome đến 8-chome ở Ginza. Các phòng trưng bày tham gia sẽ mở cửa vào ngày này cho đến 9:00 tối. và sẽ cung cấp đồ giải khát và các dịch vụ khác để những người thường cảm thấy ngại ngùng trước các phòng trưng bày nghệ thuật có thể thoải mái tương tác với các chủ phòng trưng bày và nghệ sĩ.

Read more