PHỤ THUỘC BẢO HIỂM-THÔNG TIN MỚI NHẤT NĂM 2022

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 4.61 out of 5)
Loading...
Phụ thuộc bảo hiểm (被保険者の扶養者 ひほけんしゃのふようしゃ) có nghĩa là bạn không phải đóng bảo hiểm (保険 ほけんhoken) và quỹ lương hưu (年金 ねんきん nenkin) riêng mà hưởng theo chồng/vợ bạn đóng ở công ty (số tiền bảo hiểm chồng bạn phải đóng khi có bạn phụ thuộc và khi không có bạn phụ thuộc đều không thay đổi).
Phụ thuộc bảo hiểm chỉ được dùng khi chồng/vợ bạn đi làm và được đóng bảo hiểm xã hội ( 社会保険 Shakaihoken) theo công ty, còn nếu chồng/vợ bạn là du học sinh, hoặc tự kinh doanh/hoặc làm haken,… và không đóng bảo hiểm xã hội theo công ty, mà tự đóng bảo hiểm quốc dân thì bạn không được hưởng theo mà phải tự đóng bảo hiểm quốc dân như chồng/vợ bạn.

Contents

Điều kiện để có thể hưởng theo bảo hiểm của chồng/vợ

+ Để có thể hưởng theo bảo hiểm xã hội của chồng/vợ, thì thu nhâp 1 năm tại một nơi làm không quá 103 vạn yên/năm (đối với người trên 60 tuổi thì giới hạn thu nhập sẽ là dưới 180 vạn yên/năm). Nếu vượt quá số tiền này, bạn sẽ không được công ty bảo hiểm mà chồng bạn tham gia chấp nhận cho phụ thuộc theo nữa. Mà sống ở Nhật bắt buộc bạn phải tham gia bảo hiểm sức khoẻ dù có đi khám bệnh hay không, vì vậy để có bảo hiểm, bạn phải lên quận để gia nhập bảo hiểm quốc dân và phải tự đóng tiền bảo hiểm và quỹ hưu trí riêng. Và chồng/vợ bạn cũng sẽ không được giảm 38 vạn yên tiền miễn trừ thuế do bạn phụ thuộc kinh tế nữa.
+ Nếu tổng thu nhập của bạn dưới 150 vạn yên/năm, chồng của bạn vẫn được miễn thuế cho 38 vạn yên (thuế sẽ tính sau khi tổng thu nhập trừ đi 38 vạn yên). Tuy nhiên về việc phụ thuộc bảo hiểm xã hội theo chồng, đóng nenkin thì bạn sẽ có thể bị tách, bạn phải tự đóng bảo hiểm (kokuminhoken 国民保険), đóng quỹ lương hưu (kokuminnenkin 国民年金), đóng thuế thu nhập (所得税) và thuế thị dân (住民税) Tham khảo tại đây(Townwork)
PHỤ THUỘC BẢO HIỂM-THÔNG TIN MỚI NHẤT NĂM 2022 KVBRO-nhịp sống nhật bản
+ Tuy nhiên, nếu bạn làm dưới 28h/tuần nhưng lương cao quá 130 man/năm thì bạn chỉ bị ra khỏi bảo hiểm của chồng/vợ ban thôi, chứ không bị ảnh hưởng gì tới visa cả, vì đơn giản là bạn vẫn làm đúng theo quy định của luật lưu trú.

Các mức thu nhập và quy định về thuế-bảo hiểm-khấu trừ phụ thuộc

THU NHẬP KHOẢNG 100 MAN YÊN
+ Nếu thu nhập trên 100 man, thuế cư trú (住民税) bắt đầu bị tính. Số tiền thu nhập hàng năm bị đánh thuế khác nhau tùy theo khu vực, nhưng nếu bạn vượt quá khoảng 100 man/năm, bạn sẽ bị đánh thuế khoảng vài nghìn yên mỗi năm (tỷ lệ bình quân đầu người) và 10% phần vượt quá (phần trăm thu nhập).※Thông thường nếu tổng thu nhập dưới 98man/năm, bạn sẽ không bị mất thuế gì hết
THU NHẬP TRÊN 103 MAN YÊN
+ Nếu tổng thu nhập của bạn trên 103 man/năm, ngoài thuế thị dân, bạn sẽ phải đóng thêm cả thuế thu nhập (所得税). Thuế thu nhập được đánh trên số tiền vượt quá 1.030.000 yên một năm.
+ Ví dụ như thu nhập của bạn là 105 man, bạn sẽ bị tính thuế thu nhập phần vượt quá giới hạn 103 man là 2 man, tỷ lệ thuế bị tính là 5%, nghĩa là bạn sẽ mất 1000 yên tiền thuế thu nhập.
THU NHẬP TRÊN 106 MAN YÊN
+ Nếu thu nhập của bạn trên 106 man/năm, bạn sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội (社会保険) tại nơi bạn làm việc bán thời gian. Có các điều kiện tham gia theo quy mô nơi làm việc, giờ làm việc và thu nhập, vì vậy nếu bạn đáp ứng các điều kiện, bạn có nghĩa vụ tham gia.
+ Tuy nhiên với những công ty nhỏ hay quán ăn, chế độ bảo hiểm xã hội cho nhân viên sẽ là gánh nặng lớn đối với công ty nhỏ nên thông thường họ sẽ khuyên nhân viên vẫn theo bảo hiểm của chồng/vợ.
THU NHẬP TRÊN 130 MAN YÊN
+ Nếu lương của bạn trên 130 man/năm, bạn sẽ không được chồng/vợ hỗ trợ bảo hiểm xã hội và sẽ tự đóng tiền bảo hiểm cũng như tiền quỹ lương hưu. Nếu công ty bạn làm nhỏ hay chỉ là quán ăn, họ sẽ khó cung cấp bảo hiểm xã hội (社会保険・厚生年金) cho bạn nên bạn sẽ phải tự đóng bảo hiểm quốc dân (国民健康保険) và quỹ lương hưu quốc dân (国民年金).
+ Khoản đóng góp ước tính hàng năm cho quỹ lương hưu quốc dân là khoảng 20 man và bảo hiểm y tế quốc dân là 10 man. Ngoài thuế thị dân và thuế thu nhập, bạn sẽ phải đóng thêm 30 man tiền bảo hiểm-nenkin.
THU NHẬP TRÊN 150 MAN YÊN
+ Khi thu nhập của bạn vượt quá 150 man/năm yên, số tiền khấu trừ dành cho vợ (hoặc chồng) của chồng (hoặc vợ) bắt đầu giảm dần tùy theo số tiền lương của bạn.
THU NHẬP TRÊN 201.6 MAN YÊN
+ Nếu thu nhập của bạn trên 201.6 man/năm, chồng (hoặc vợ) bạn sẽ không được khấu trừ cho người phụ thuộc nữa.

Các giấy tờ cần thiết để đăng ký phụ thuộc bảo hiểm theo chồng/vợ

Tùy từng công ty sẽ có quy định riêng, tuy nhiên về cơ bạn thì bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau để đăng ký phụ thuộc bảo hiểm theo chồng/vợ
(1) Trường hợp bạn chưa có thu nhập (chưa đi làm thêm)
+ Phiếu công dân 住民票(Bạn xin ở quận, chú ý ghi rõ mọi thông tin của vợ chồng bạn)
+ Giấy chứng nhận không phải đóng thuế 非課税証明書 (bạn xin tại quận nơi đang sinh sống)
(2) Trường hợp bạn đang đi làm có thu nhập
+ Phiếu công dân 住民票(Bạn xin ở quận, chú ý ghi rõ mọi thông tin của vợ chồng bạn)
+ Bảng lương 3 tháng gần nhất của bạn 直近3ヶ月分の給与明細(phía bảo hiểm sẽ dựa vào lương 3 tháng của bạn để tính ước lượng thu nhập 1 năm của bạn)
+ Các giấy tờ khác (giấy chứng nhận bạn đi làm thêm từ khi nào, giấy tờ liên quan đến thuế bạn đã trả)
CHÚ Ý: xin phụ thuộc bảo hiểm cho con bạn thì chỉ cần nộp phiếu công dân có ghi rõ mọi thông tin của cả gia đình bạn.

Làm tự do (freelancer-業務委託)

Hiện nay có rất nhiều công ty tuyển nhân viên theo chế độ freelancer hay 業務委託 (thường là làm online tại nhà 在宅勤務). Khi bạn làm theo dạng freelancer hay 業務委託, bạn sẽ phải tự đi khai báo thuế cuối năm (確定申告) sau khi phía công ty thuê bạn gửi cho bạn phiếu Gensen (源泉徴収). Bạn phải đi khai báo thuế thì mới lấy lại được phần thuế thu nhập mà họ đã thu trước (khoảng 10% thu nhập của bạn). Do bạn làm tự do nên bạn có một lợi thế là có thể khai báo các chi phí để làm việc (ví dụ như làm tại nhà bạn có thể khai báo chi phí internet, chi phí điện, chi phí khóa học nâng cao trình độ, chi phí mua sách vở, máy tính….) Các khoản chi phí này sẽ được trừ thẳng từ tổng thu nhập của bạn, sau đó mới tính thuế lại. Vì vậy nếu như tổng thu nhập của bạn vượt quá 103 man, bạn cần có các hóa đơn (領収書) tính chi phí phụ để tổng thu nhập giảm xuống dưới 100 man, đảm bảo không bị mất thuế.

CHÚ Ý: Quỹ lương hưu (nenkin)

Nếu bạn hưởng theo chồng/ vợ thì khi về hưu, chồng/vợ bạn sẽ nhận được lương hưu do đã đóng. Bạn hưởng theo chồng nghĩa là….nếu chồng bạn không may qua đời trước, bạn sẽ được nhận tối đa 70% số tiền lương hưu hàng tháng mà chồng bạn nhận.
Hy vọng bài viết này của kvbro giúp các bạn hiểu được phần nào về chế độ phụ thuộc bảo hiểm theo chồng/vợ. Nếu bạn có thắc mắc gì, để lại comment ở dưới, kvbro sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn.

Hy vọng rằng bài viết này của KVBro cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Nếu có thắc mắc gì bạn hãy liên lạc với fanpage KVBro để có câu trả lời sớm nhất.

KHAI BÁO THUẾ e-Tax BẠN SẼ CÓ THỂ ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN HOÀN THUẾ

Đánh giá bài viết: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (18 votes, average: 4.61 out of 5)

Loading...

KVBro-Nhịp sống Nhật BảnKVBro - Nhịp sống Nhật Bản

Cám ơn các bạn đã ghé thăm trang web của KVBRO-Nhịp sống Nhật Bản. Xin vui lòng không đăng lại nội dung của trang web này nếu bạn chưa liên lạc với chúng tôi.