DỰ ÁN LUẬT NHẬT CHO CỘNG ĐỒNG

Người Việt Nam tại Nhật ngày càng tăng và việc phổ biến luật Nhật Bản cho người Việt trở nên thiết yếu hơn để đảm bảo quyền lợi cho người lao động cũng như giảm bớt tình trang tội phạm của người Việt tại Nhật. Trước bối cảnh này, KVBro phối hợp với các đơn vị khác thực hiện dự án “Luật Nhật cho cộng đồng” để hỗ trợ mảng pháp luật cho người Việt tại Nhật. Mong mọi người ủng hộ.

Read more