HIỂU HÓA ĐƠN TIỀN GA TẠI NHẬT

Trong bài viết này, KVBro sẽ giải thích cách đọc một hóa đơn tiền ga tại Nhật với ví dụ một hóa đơn ga mẫu chuẩn từ công ty Osaka Gas, nhưng về mặt tiêu chuẩn thì mẫu này sẽ được áp dụng chung cho bất kỳ hóa đơn tiền ga nào ở Nhật.

Read more