VÌ SAO NGÀY CÀNG NHIỀU TRẺ EM MẮC COVID?

Cách diễn giải xưa nay là trẻ em không bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ con virus Covid-19. Nhưng cách hiểu này nay không còn đúng tại các nước Bra-xin, Ấn Độ và Indonesia.

Bác sĩ và là nhà dịch tễ học hàng đầu của Bra-xin là bà Fatima Marinhho nhận thấy một thực tế khác so với thông điệp cho đến bây giờ trên toàn cầu rằng trẻ em không chịu ảnh hưởng nhiều từ con vi-rút.

Read more