BÀI 15B – ワンポイントレッスン 「物」と「こと」

ワンポイントレッスン 「物」と「こと」

Đôi khi văn nói, người Nhật cũng ít khi chú ý phân biệt hai từ này. Nhưng nói một cách tổng quát thì 「物」thông thường liên quan tới thực thể có hình dạng, còn 「こと」thì liên quan tới các nội dung không có hình thù hoặc không nhìn thấy.

Read more

BÀI 15A – 文法形式の整理 C「こと・の」の使い方

Ngữ pháp N3 luyện thi JLPT theo sách Shinkanzen Master. Bài 15A: Cách dùng “こと” và “の”. Có trường hợp chúng ta thấy có thể đều sử dụng được cả こと và の, nhưng cũng có trường hợp cần tách biệt việc sử dụng hai từ này!

Read more