TỔNG HỢP 65 PHÓ TỪ TIẾNG NHẬT TRÌNH ĐỘ N3

Phó từ tiếng Nhật (fukushi 副詞) là một trong những nhóm từ vựng quan trọng trong tiếng Nhật, xuất hiện nhiều trong các bài đọc hiểu JLPT trình độ từ N5 cho tới N1 và đặc biệt thông dụng trong giao tiếp thực tế. Phó từ là những từ không mang nghĩa từ vựng như danh từ, tính từ, động từ có vai trò trợ nghĩa cho động từ, tính từ, danh từ và cho cả câu. Sau đây là tổng hợp 65 phó từ trình độ N3, các bạn cùng tham khảo.

Read more

BÀI 15A – 文法形式の整理 C「こと・の」の使い方

Ngữ pháp N3 luyện thi JLPT theo sách Shinkanzen Master. Bài 15A: Cách dùng “こと” và “の”. Có trường hợp chúng ta thấy có thể đều sử dụng được cả こと và の, nhưng cũng có trường hợp cần tách biệt việc sử dụng hai từ này!

Read more