TỔNG HỢP CÁC TRANG WEB KIỂM TRA LỖI NGỮ PHÁP-TỪ VỰNG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG NHẬT

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4.85 out of 5)

Loading...

Sau đây, KVBro xin chia sẻ các trang web cung cấp dịch vụ kiểm tra lỗi ngữ pháp – từ vựng trong các bài viết tiếng Anh và tiếng Nhật. Với việc sử dụng các trang web này, bạn không chỉ cải thiện trình độ ngữ pháp của mình mà còn tự tin hơn để viết các bài luận.

CÁC TRANG WEB KIỂM TRA LỖI NGỮ PHÁP TỪ VỰNG TIẾNG ANH

(1) GRAMMARLY

(2) GINGER SOFTWARE

(3) ENGLISH GRAMMAR

(4) GRAMMAR CHECK

(5) GRAMMARIX

(6) SPELL CHECKER

(7) VIRTUAL WRITING TOUR

(8) LANGUAGE TOOL

(9) SCRIBENS

(10) ONLINE TEXT CORRECTION

CÁC TRANG WEB KIỂM TRA NGỮ PHÁP TỪ VỰNG LỖI TIẾNG NHẬT

(1) Kiji-Check 日本語校正サポート

(2) Bunsho-check 文章校正ツール

(3) Enno日本語の文章のタイポ/変換ミス/誤字脱字エラーをチェック/校正

(4) Online Nihongo check オンライン日本語校正補助ツール

(5)  Kanji-check 漢字使用率チェッカー

Đánh giá bài viết: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4.85 out of 5)

Loading...

KVBro-Nhịp sống Nhật Bản

KVBro - Nhịp sống Nhật Bản

Cám ơn các bạn đã ghé thăm trang web của KVBRO-Nhịp sống Nhật Bản. Xin vui lòng không đăng lại nội dung của trang web này nếu bạn chưa liên lạc với chúng tôi.