BÀI 13B – ワンポイントレッスン 「も」と「しか」と「ぐらい・くらい」と「まで」

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5.00 out of 5)

Loading...


新完全マスター文法 N3 Shinkanzen Master Ngữ Pháp N3

Ngữ pháp N3 luyện thi JLPT theo sách Shinkanzen Master. BÀI 13B – ワンポイントレッスン 「も」と「しか」と「ぐらい・くらい」と「まで」

Các ví dụ sau cung cấp các cách dùng cụ thể điển hình, để co thể hiểu cặn kẽ hơn các tình huống hay sử dụng các trợ từ trên.
Điền 「」 hoặc 「しか」 vào trong ngoặc
1, ここに住所を書くんですか。わたしはまだひらがな(…しか..)書けません。ひらがなでいいですか。
Viết địa chỉ vào chỗ này ạ? Tôi mới chỉ có thể viết được Hiragana thôi. Viết Hiragana có được không?
2, ここに住所を書くんですか。わたしはまだひらがな(…しか..)書けません。ローマ字でいいですか。
Viết địa chỉ vào chỗ này ạ? Tôi mới chỉ có thể viết được Hiragana thôi. Viết Romaji có được không?
3,  A「胃の検査をするので、朝から水(….….)飲んでいないんです。」
B「あ、水を飲んだんですか。それじゃ、検査ができないと思いますよ。」
A “Vì kiểm tra dạ dày, nên từ sáng không uống tí nước nào”
B “Ôi, bạn đã uống nước rồi hả? Như vậy thì không kiểm tra được đâu”
4, A「答えがわかった人はクラスで一人(……)いなかったんです。」
B「え!だれもわからなかったんですか。」
A “Người biết câu trả lời trong lớp chẳng có một ai”
B “Ừm, không một ai biết hả? ”

Điền 「ぐらい」 hoặc 「まで」 vào trong ngoặc
5, 母は30年も前の細かいこと(….まで…..)よく覚えている。
Mẹ tôi vẫn còn nhớ tới cả các việc nhỏ từ hơn 30 năm trước.
6, きのうのこと(…..ぐらい….)忘れないで覚えてくださいよ。
Việc cỡ như (kiểu như) ngày hôm qua, nhớ lấy đừng có quên nghen.
7, 自分のこと(….ぐらい…..)自分で考えなさい。
Tự suy nghĩ về việc (kiểu như) của mình đi.
8, 10年も前にもらった年賀状(….まで…..)大事にしまってある。
Đến cả những thiệp chúc mừng năm mới nhận được từ hơn 10 năm trước cũng được giữ gìn cẩn thận.

「も」と「しか」: 「も」chỉ tất cả, 「しか」ám chỉ duy nhất cái đó thôi
Ví dụ:
・一日もひまはない  Không một ngày nào rảnh cả.
・一日したひまはない Chỉ rảnh có một ngày.

「ぐらい・くらい」と「まで」:ぐらい」ám chỉ một việc kiểu tương tự mức độ thấp, 「まで」ám chỉ (có thể làm được) cái gì đó khó mức độ cao.
Ví dụ:
・卵焼きぐらい作れますよ。 Tớ có thể nấu được mấy món kiểu như trứng rán đó.
・母は豆腐まで自分で作る。 Mẹ tôi tự làm cả đến đậu phụ nữa.

Đánh giá bài viết: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 5.00 out of 5)

Loading...

KVBro – Nhịp Sống Nhật Bản

KVBro - Nhịp sống Nhật Bản

Cám ơn các bạn đã ghé thăm trang web của KVBRO-Nhịp sống Nhật Bản. Xin vui lòng không đăng lại nội dung của trang web này nếu bạn chưa liên lạc với chúng tôi.