BẢO HIỂM QUỐC DÂN VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI THAM GIA TẠI NHẬT BẢN

Bất cứ người nào sống tại Nhật Bản đều phải tham gia bảo hiểm. Đây là quyền lợi cũng như nghĩa vụ của bạn. Bảo hiểm quốc dân là một trong 3 loại bảo hiểm tại Nhật. Sau đậy KVBro xin giới thiệu về những quy định, cách tính tiền bảo hiểm cũng như những quyền lợi lợi ích bạn nhận được

Read more

BẢO HIỂM QUỐC DÂN VÀ NHỮNG LƯU Ý CÁC BẠN SINH VIÊN CẦN PHẢI BIẾT

Các bạn sinh viên sang Nhật học, 100% các bạn phải theo đóng bảo hiểm quốc dân (国民保険こくみんほけん). Sau đây KVBro xin tổng hợp các lưu ý cần thiết đối với các bạn sinh viên khi tham gia bảo hiểm quốc dân.

Read more