ĐỂ CÓ NHIỀU THỜI GIAN BÊN CON NHẤT

Với các mẹ đi làm fulltime thì có lẽ lúc nào cũng thấy thiếu thời gian, không có nhiều thời gian cho con cũng như cho bản thân mình. Hôm nay, mình xin chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để có nhiều thời gian bên con và mẹ cũng có những khoảng thời gian thư giãn cho bản thân. Trước tiên các mẹ hãy vẽ 2 vòng tròn, 1 vòng tròn cho 12 tiếng ban ngày, 1 vòng tròn cho 12 tiếng ban đêm. Sau đấy hãy điền vào đấy thời gian hoạt động của 2 mẹ con. Hình trên dưới đây là đại diện thời gian 1 ngày

Read more