XU HƯỚNG LỰA CHỌN ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2022

Xu hướng lựa chọn đại học của học sinh trung học tại Nhật Bản năm 2022 là một trong những kết quả điều tra của Recruit thực hiện nay năm với đối tượng là học sinh trung học năm cuối. Sau đây là danh sách các trường đại học mà học sinh trung học năm thứ ba từ các khu vực Kanto, Tokai, và Kansai mong muốn nộp đơn dự thi vào.

Read more

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI HỌC VIỆN NGOẠI NGỮ ALCC TOKYO

Tuyển gấp nhân viên văn phòng làm việc tại học viện ngoại ngữ ALCC ở Tokyo. Công việc chính là hướng dẫn cho sinh viên quốc tế (sinh viên Việt Nam) khi mới vào nhập học, phiên dịch hỗ trợ sinh viên và các công việc văn phòng khác. Yêu cầu tiếng Nhật N2 trở lên. Bạn sẽ có naitei sau 2 tuần bắt đầu phỏng vấn nếu đỗ.

Read more

PHỤ THUỘC BẢO HIỂM-THÔNG TIN MỚI NHẤT NĂM 2022

Phụ thuộc bảo hiểm(被保険者の扶養者 ひほけんしゃのふようしゃ) có nghĩa là bạn không phải đóng bảo hiểm(保険 ほけんhoken) và quỹ lương hưu (年金 ねんきん nenkin) riêng mà hưởng theo chồng/vợ bạn đóng ở công ty (số tiền bảo hiểm chồng bạn phải đóng khi có bạn phụ thuộc và khi không có bạn phụ thuộc đều không thay đổi).

Read more