MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU Ở 47 TỈNH THÀNH PHỐ NHẬT BẢN NĂM 2019

Với các bạn đang đi làm baito (アルバイト) hay haken(派遣) thì thông tin về mức lương tối thiểu của thành phố nơi bạn làm việc là khá quan trọng nhé. Chính phủ Nhật Bản đưa ra mức LƯƠNG TỐI THIỂU để đảm bảo quyền lợi của người lao động. Sau đây là mức lương tối thiểu của 47 tỉnh thành phố tại Nhật Bản năm 2019 do KVBro tổng hợp.

Read more

CÁC SẢN PHẨM KEM ĐÁNH RĂNG TỐT NHẤT NHẬT BẢN

Khi vào các cửa hàng drugstore tại Nhật, bạn sẽ thấy đa dạng các loại kem đánh răng. Bài viết này (1) hướng dẫn chung về kem đánh răng, các thương hiệu nổi tiếng (2) giới thiệu cho các bạn các loại kem đánh răng mà KVBro đã sử dụng qua và đánh giá tốt.

Read more