KHI NÀO NÊN CHO BÉ HỌC VIOLIN?

Là ba mẹ thì ai cũng mong muốn sẽ hỗ trợ con, mang đến cho con nhiều cơ hội để thành công nhất, và đương nhiên chúng ta đều nhận thức được lợi ích mà giáo dục âm nhạc mang lại. Trong một vài thập kỷ gần đây, các nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rất nhiều minh chứng cho thấy rèn luyện âm nhạc giúp cho sự phát triển của não bộ. Thật vây, đây là một trong những phương pháp hiệu quả được biết đến hỗ trợ sự phát triển nhận thức, xây dựng kỹ năng vận động tinh, và củng cố sự hiểu biết cho

Read more