HƯỚNG DẪN CÁCH IN GIẤY TỜ HÀNH CHÍNH BẰNG THẺ MY NUMBER TẠI COMBINI

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 5.00 out of 5)

Loading...

Thẻ My Number tại Nhật Bản bắt đầu được phát hành thực hiện từ năm 2015 và đây là một trong nhưng giấy tờ quan trọng nhất khi bạn sống tại Nhật. Khi có thẻ My Number, bạn có thể in các giấy tờ hành chính tại combini thay vì phải lên văn phòng quận để xin giấy. Sau đây KVBro xin hướng dẫn các bạn cách in giấy tờ hành chính bằng thẻ My Number tại các máy in tự động ở combini.

①Tại màn hình メニュー選択, bạn chọn 「証明書交付サービス(コンビニ交付」

証明書交付サービス選択

② Cho thẻ vào máy 

マイナンバーカードの読み取り

③ Chọn quận nơi cung cấp giấy tờ hành chính 証明書交付市区町村の選択

Đầu tiên chọn 「証明書を交付する市区町村」 sau đó chọn tiếp 「お住まいの市区町村の証明書」 rồi ấn nút 確定する

証明書交付市区町村の選択

④ Điền mật khẩu thẻ My Number của bạn.
Mật khẩu này bạn thiết lập khi đi làm thẻ My Number tại quận.

暗証番号の入力

⑤ Lấy thẻ My Number ra
Sau khi nhập mật khẩu, máy khớp lệnh xác định đúng là bạn rồi thì sẽ trả lại thẻ My Number cho bạn. Bạn rút thẻ ra và tiếp tục làm bước tiếp theo.

カード取り外し

⑥ Chọn loại giấy tờ bạn cần in (証明書の種別選択)

Trên màn hình máy sẽ hiện các loại giấy tờ mà quận nơi bạn sống cho phép bạn in tại combini. Bạn chọn loại giấy tờ cần in rồi ấn nút 確定する

証明書の種別選択

⑦ Chọn đối tượng nội dung in trong giấy tờ.

Bạn chọn giấy in ra chỉ ghi mình tên bạn (本人のみ), in toàn bộ thành viện trong hộ gia đình bạn (世帯全員) hoặc chỉ một số người trong hộ gia đình bạn (世帯の一部). Sau khi chọn xong bạn ấn nút 確定する

交付種別入力

⑧ Chọn các mục sẽ ghi trên giấy tờ bạn cần in (記載事項選択)

Các mục trên giấy tờ bạn muốn in ra, mục nào cần bạn chọn CÓ 有, mục nào không cần bạn chọn KHÔNG 無. Sau khi chọn xong bạn ấn nút 確定する

記載事項選択

⑨ Chọn số bản bạn cần in (部数選択). Sau khi chọn xong bạn ấn nút 確定する

部数選択

⑩ Kiểm tra lại các thông tin bạn đã chọn (発行内容確認)

Nếu các thông tin đã chính xác, bạn ấn nút 確定する. Nếu có gì sai, bạn ấn nút 前画面へđể quay lại sửa.

発行内容確認

⑪ Cho tiền vào máy tùy theo số lượng bản in (料金支払い)

料金支払い

⑫ Máy in sẽ in các giấy tờ bạn đã chọn (証明書印刷)

証明書印刷

⑬Kiểm tra xem có quên giấy tờ nào không (取り忘れ確認)

Vì đây là các giấy tờ quan trọng bạn in nên hãy kiểm tra kỹ sau khi in có quên không nhé. Đặc biệt là thẻ MY NUMBER đã cất lại ví chưa.

取り忘れ確認

⑭ Nhận hóa đơn nếu bạn cần (領収書発行)

領収書発行

(1) THAM KHẢO CÁCH LẤY GIẤY TỜ BẰNG THẺ MY NUMBER TẠI SEVEN ELEVEN

(2) THAM KHẢO CÁCH LẤY GIẤY TỜ BẰNG THẺ MY NUMBER TẠI LAWSON

(3) THAM KHẢO CÁCH LẤY GIẤY TỜ BẰNG THẺ MY NUMBER TẠI FAMILY MART

CHÚ Ý: Không phải quận (区役所・市役所) nào cũng cung cấp dịch vụ cho in giấy tờ tại combini. Nếu khi bạn mang tới combini để in giấy tờ, máy báo “サービスを提供していない市区町村です” thì có nghĩa là bạn không thể dùng thẻ My Number để in tại combini. Quận nơi bạn sống chưa cung cấp dịch vụ này và nếu cần giấy tờ bạn phải lên quận để xin.

Bài viết được tham khảo tại www.lg-waps.go.jp

Hy vọng rằng bài viết này của KVBro cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Nếu có thắc mắc gì bạn hãy liên lạc với fanpage KVBro để có câu trả lời sớm nhất.

Đánh giá bài viết: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 5.00 out of 5)

Loading...

KVBro-Nhịp sống Nhật Bản