HƯỚNG DẪN PHÁP LUẬT VỀ TUYỂN DỤNG – PHẦN 2 – THIẾT LẬP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG – TỰ DO TUYỂN DỤNG

Trong án lệ, các công ty được công nhận có tự do trong việc ký kết hợp đồng như là một phần của hoạt động kinh doanh, và về mặt nguyên tắc, có thể quyết định tự do tuyển dụng ai và theo điều kiện nào có lợi cho việc kinh doanh của công ty, trừ khi có những hạn chế nhất định dựa trên luật hoặc các quy định pháp lý khác.

Read more

LY HÔN TẠI NHẬT – PHẦN 5 – CHIA TÀI SẢN

Chia tài sản(財産分与 hoặc “zaisan-bunyo”) liên quan đến vợ và chồng chia tài sản mà họ xây dựng cùng nhau trong hôn nhân tại thời điểm ly hôn.

Vì thế, trung tâm của việc chia tài sản là xử lý tài sản đồng sở hữu của vợ và chồng.

Read more