QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHO NGÀNH BÁN LẺ

Cần tuyển nhân viên quản lý hệ thông cho ngành bán lẻ, chịu trách nhiệm lắp đặt, vận hành và quản lý các dịch vụ xúc tiến bán hàng mới và xây dựng hệ thống vận hành phân phối cho siêu thị.

Read more