NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG (INTERNET RESEARCH)

Tuyển nhân viên thực hiện hoạt động mở rộng nghiên cứu internet, tìm kiếm khách hàng mới. Với vai trò là chuyên viên nghiên cứu, ứng viên sẽ phụ trách các nhiệm vụ từ nắm bắt nhu cầu khách hàng, lập kế hoạch dự án, tạo phiếu khảo sát, kiểm soát khảo sát thực tế và báo cáo tổng hợp, phân tích, lập báo cáo.

Read more