TRỢ LÝ THIẾT KẾ THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỆN

Cần tuyển trợ lý thiết kế thiết bị hệ thống điện. Công việc là tạo bản vẽ thiết kế thiết bị sử dụng trong các công trình, lập dự toán chi phí và giám sát. Có thể lựa chọn thời gian làm việc và được làm telework từ nhà.

Read more

KỸ SƯ KẾ HOẠCH HỆ THỐNG CÔNG TY MARKETING

Cần tuyển kỹ sư kế hoạch hệ thông cho công ty marketing tại Tokyo Nhật Bản. Với mục đích chính là thúc đẩy hoạt động kinh doanh thông qua nghiên cứu tùy chỉnh và nghiên cứu trực tuyến, công ty tuyển dụng nhân sự cho bộ phận phụ trách đảm bảo ổn định cơ sở hạ tầng, phát triển, cải thiện, tăng cường hệ thống.

Read more