CUSTOMER SERVICE / BUSINESS MATCHING TẠI CÔNG TY NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng, kết nối đối tác kinh doanh Customer service / Business matching tại công ty nghiên cứu thị trường đang tăng trưởng ở Tokyo Nhật Bản. Với công việc này, bạn có thể trải nghiệm mọi thứ từ việc thành lập một dự án kinh doanh mới đến xây dựng chu trình PDCA thông qua công việc của các thành viên, ví dụ như tạo tài liệu hướng dẫn cho các hoạt động ở nước ngoài và UAT cho các hệ thống mới.

Read more