TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÓ KINH NGHIỆM LÀM TẠI TẬP ĐOÀN LỚN Ở NHẬT BẢN

Tuyển nhân viên kế toán có kinh nghiệm làm việc tại bộ phận kế toán của tập đoàn lớn phụ trách các hoạt động kế toán cho 12 công ty thuộc tập đoàn. Tùy thuộc vào kinh nghiệm và hiệu quả công việc, ứng viên có nhiều cơ hội để nâng cao kỹ năng, thử thách bản thân như tham gia vào dự án cải tiến hệ thống, PMI, hay các vị trí khác như kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, luân chuyển sang bộ phận tài chính…

Read more